ખોટા બેંક અકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જાય તો આ રીતે પૈસા પરત મેળવો, જાણો શું કરવું

આપણે ઘણીવાર બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરતી વખતે ભૂલથી બેંક અકાઉન્ટ નંબર ખોટો નાખવાથી પૈસા ખોટા…

SBIએ બદલ્યો બચત ખાતાનો નિયમ આ તારીખથી થશે લાગુ

સૌથી મોટો સરકારી બેંક સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (એસબીઆઈ) માં તમારુ ખાતુ છે, તો આ સમાચાર…