આ હોટલમાં છત કે દિવાલ નથી, છતાં એવું ભાડું છે કે જાણીને આંખો થઈ જશે પહોળી

સ્વિત્ઝરલેન્ડની ઓપનએર હોટેલ દુનિયાભરમાં જાણીતી છે. હોટેલની ખાસ વાત એ છે કે રુમને કોઈ છત નથી…

માત્ર રુ. 13,000 નું રોકાણ કરી આ છોકરાએ 1 વર્ષમાં કરી 50 લાખ રુપિયાની કમાણી !

માત્ર રુ. 13,000 નું રોકાણ કરી આ છોકરાએ 1 વર્ષમાં કરી 50 લાખ રુપિયાની કમાણી !…