ખેડૂતો માટે કામ કરશે રોબોટ, જાણો પુરી વિગત

ગુજરાતમાં રોબોટ વિશ્વના અગ્રણી બનશે. જો કે તેમાં થોડો સમય લાગશે. ગુજરાતમાં હજારો ફેક્ટરીમાં ઓટોમેટિક મશીન…