પીળા કલર વાળી સાડી બાદ હવે બ્લુ વન પીસ ડ્રેસવાળી પોલિંગ ઓફિસરે થઈ રહી છે. સોશિયલ મીડિયા માં વાયરલ,જુઓ તસ્વીરો

પીળા કલર વાળી સાડી બાદ હવે બ્લુ વન પીસ ડ્રેસવાળી પોલિંગ ઓફિસરે થઈ રહી છે. સોશિયલ…

આ મહિલા અધિકારીને કારણે થયું અધધ મતદાન

આ મહિલા અધિકારીને કારણે થયું અધધ મતદાન લોકસભાની ચૂંટણીનોઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે આ માહોલમાં પણ…

જેને આખો દેશ શોઘી રહ્યો છે તે પીળી સાડીવાળી ચૂંટણી અધિકારીની આખરે ઓળખ મળી

જેને આખો દેશ શોઘી રહ્યો છે તે પીળી સાડીવાળી ચૂંટણી અધિકારીની આખરે ઓળખ મળી દેશમાં લોકસભા…