જેને આખો દેશ શોઘી રહ્યો છે તે પીળી સાડીવાળી ચૂંટણી અધિકારીની આખરે ઓળખ મળી

જેને આખો દેશ શોઘી રહ્યો છે તે પીળી સાડીવાળી ચૂંટણી અધિકારીની આખરે ઓળખ મળી દેશમાં લોકસભા ચૂંટણી 2019 તેના પૂરા જોશ પર ચાલી રહી છે. જેમાં નેતાઓની બયાનબાજીથી લઈને વિવાદિત … Read More