Disc Pie Chart

1

Thick Brush Stroke

દીકરીને ને આપશે 11,0000 રૂ સહાય

2

Disc Pie Chart

2

Thick Brush Stroke

આવક મર્યાદા  2 લાખ કે તેથી ઓછી

3

Disc Pie Chart
Thick Brush Stroke

પાત્રતા- 1/08/2019 પછી જન્મેલી દીકરીને લાભ મળવા પત્ર

4

Disc Pie Chart
Thick Brush Stroke

દીકરીના જન્મ સમયે  માતાની ઉમર 18 વર્ષ કે વધુ હોવી જોઈએ

5

Disc Pie Chart
Thick Brush Stroke

પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ  વખતે 4000 રૂ સહાય

6

Disc Pie Chart
Thick Brush Stroke

નવમા ધોરણમાં પ્રવેશ  વખતે 6000 રૂ સહાય

7

Disc Pie Chart
Burst with Arrow
Thick Brush Stroke

18 વર્ષની ઉમરે ઉચ્ચ શિક્ષણ/લગ્ન સહાય તરીકે 10,0000 રૂ લાખ સહાય

અન્ય  લોકોને  મોકલો

Arrow