વ્હાલી દીકરી યોજનાનો કઈ રીતે મળશે લાભ? દીકરી પહેલા ધોરણમાં આવે ત્યારે 4000ની સહાય

વ્હાલી દીકરી યોજનાનો કઈ રીતે મળશે લાભ? દીકરી પહેલા ધોરણમાં આવે ત્યારે 4000ની સહાય

બજેટમાં મહત્વની જાહેરાતઃ પરિવારમા પ્રથમ બે બાળકો પૈકી દીકરીઓને લાભઃ પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે રૂ.૪૦૦૦ અપાશે

નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે દીકરીઓ માટે બજેટમાં ‘વ્હાલી દીકરી’ નામની મહત્વની જાહેરાત કરી છે.

મહિલાઓ, બાળકો, કિશોરીઓ તથા સગર્ભા-ધાત્રી માતાઓના સંકલિત  વિકાસ માટે અમારી સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના મારફત પ૩.૦ર૯ આંગણવાડી કેન્દ્રો દ્વારા પ૯ લાખ  લાભાર્થીઓને પુરક પોષણ અને આરોગ્ય શિક્ષણ પુરૂ પાડવામાં આવે છે.

 દિકરીઓના જન્મદરમાં વધારો કરવા, તેઓની આર્થિક-સામાજિક સ્થિતિ  મજબુત કરવા, શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેટ ઘટાડવા તેમજ બાળલગ્ન પ્રથા અટકાવવાના હેતુથી અમારી સંવેદનશીલ સરકારની એક નવી યોજના વહાલી દીકરી યોજના અમલમાં મુકવાની હું જાહેરાત કરૂ છું જેમાં કુટુંબના પહેલા બે બાળકો પૈકીની દીકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર થશે.આ વહાલી દીકરી યોજના અંતર્ગત દીકરીના પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે રૂ. ૪૦૦૦ નવમા ધોરણમાંં આવે ત્યારે બીજા રૂ.૬૦૦૦ તેમજ તે દીકરી ૧૮ વર્ષની વય વટાવે ત્યારે તને રૂપિયા એક લાખ આપવામાં આવશે. વહાલી દીકરી યોજનાથી સ્ત્રી ભુણ હત્યા અટકાવવામાં મદદ થશે કન્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન મળશે અને દીકરી પુખ્ત વયની થાય ત્યારે ઉચ્ચ શિક્ષણ અને તેના લગ્ન પ્રસંગ માટે મોટી રકમ મળશે વહાલી દીકરી યોજનાનો લાભ વાર્ષિક રૂપિયા બે લાખ સુધીની આવક ધરાવતા પરિવારને મળશે. આ નવી યોજના માટે રૂ. ૧૩૩ કરોડની જોગવાઇ.

 આંગણવાડીમાં અપાતા પુરક પોષણ માટે રૂ.૭પ૧ કરોડની જોગવાઇ.

 નિરાધાર વિધવા મહિલાઓને પેન્શન આપવા માટેરૂ.૩૭૬ કરોડની જોગવાઇ.

પુર્ણ યોજનાના અમલથી કિશોરીઓમાં કુપોષણ, એનિમિયા, ઓછુ વજન જેવી સમસ્યાઓમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયેલ છે આ યોજના માટે રૂ.૮૭ કરોડની જોગવાઇ.  ૧ર૦૦ આંગણવાડી કેન્દ્રો-નંદઘરના નવા પાકા મકાનો બનાવવામાં આવશે જેનો  લાભ અંદાજે ૩પ હજાર બાળકોને થશે આ માટે રૂ. ર૪ કરોડની જોગવાઇ.

મહિલા અને બાળ વિકાસ – સરકારે નવી યોજના કરી લોન્ચ 

  • આંગણવાડીમાં પૂરક પોશાક માટે રૂ.751 કરોડની જોગવાઈ
  •  વિધવા મહિલાઓને પેંશન આપવા માટે રૂ.376 કરોડની જોગવાઈ
  •  પૂર્ણા યોજનામાટે રૂ.87 કરોડની જોગવાઈ
  •  1200 આંગણવાડી બનાવવા માટે રૂ.24 કરોડની જોગવાઈ
  •  સરકારે નવી યોજના વ્હાલી દીકરી લોન્ચ કરી
  • આ યોજના હેઠળ દીકરીને પ્રથમ ધોરણમાં રૂ.4000, નવમા ધોરણમાં રૂ.6000 અને 18 વર્ષની વય બાદ રૂ. 1 લાખ અપાશે
  • વ્હાલી દીકરી યોજના માટે રૂ.133 કરોડની જોગવાઈ

નવી BPL યાદી 2019 ગુજરાત સરકાર ની જાહેરાત અહીં કિલક કરો

હવે 1 કલાકમાં મળશે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, નહીં જોવી પડે રાહ વધુ જાણવા માટે અહિ કિલક કરો

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ પછી શું ? વધુ જાણવા માટે અહિ કિલક કરો